บจก. เอราวัณรีฟริกเจอร์เรชั่น

แผนกเครื่องทำความเย็น

Alfa-Laval Unit Cooler

Danfoss Catalog

Aspen Condensate Pumps

Big Foot Systems

Manueurop Condensing Unit

บุคคลากรหลัก

ติดต่อเรา

แผนกวิเคราะห์และปรึกษา ด้านอาหารทะเลกระป๋อง

บริษัท เอราวัณ รีฟริกเจอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจหลักเป็น

  • ผู้ออกแบบระบบเครื่องทำความเย็น
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Alfa-Laval Unit Cooler ในประเทศไทย
    ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ดังนี้ Alfa Green Liquid, Alfa Unit Cooler, Alfa water cool condenser, Alfa green air cooled condensor
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "Danfoss"
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในผลิตภัณฑ์ AspenPumps และ ผลิตภัณฑ์ BigFoot Systems

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแคตาล็อค ของผลิตภัณฑ์ได้จาก website นี้หรือ ติดต่อเพื่อขอรับแผ่นดิสค์แคตตาล็อกได้โดยตรงจาก บริษัท เอราวัณ รีฟริกเจอเรชั่น จำกัด

คุณ ยุพิน เสรฐภักดี
อีเมล์: yupin@erawanrefrigeration.co.th
โทรศัพท์: 02-954-3492-3
มือถือ 081-403-3653
แฟกซ์. 02-589-9211)

คุณ วิเชษฐ ประเสริฐภักดี
อีเมล์: wichest@erawanrefrigeration.co.th
โทรศัพท์ : (02) 9543492 up to 3, (01) 642-1125
แฟกซ์: (02) 589-9211