บจก. เอราวัณรีฟริกเจอร์เรชั่น

แผนกเครื่องทำความเย็น

Alfa-Laval Unit Cooler

Danfoss Catalog

Aspen Condensate Pumps

Big Foot Systems

Manueurop Condensing Unit

บุคคลากรหลัก

ติดต่อเรา

แผนกวิเคราะห์และปรึกษา ด้านอาหารทะเลกระป๋อง

บริษัท เอราวัณรีฟริกเจอร์เรชั่น จำกัด
24 ถนนเทศบาลรังสฤษฎิ์ใต้., ลาดยาว, จตุจักร, กรุงเทพ 10900 ประเทศไทย
โทร. (02) 954-3492-3 แฟกซ์: (02) 589-9211

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่


คุณ ยุพิน เสรฐภักดี (B.Sc. Food Tech)

กรรมการผู้จัดการ

E-mail: yupin@erawanrefrigeration.co.th

(โทร: 02-722-3373 / แฟกซ์. 02-722-1046 กด 0 )

 

คุณ วิเชษฐ ประเสริฐภักดี (Mech. Eng)

ผู้จัดการทั่วไป

E-mail: wichest@erawanrefrigeration.co.th

(โทร: (01) 642-1125, 02-954-3492 ถึง 3)

 

คุณ สุมาลี ทั่งพิทยากุล (M.Sc. Food Tech) 

ที่ปรึกษา

E-mail: erawanconsult@erawanrefrigeration.co.th